Opas- ja matkanjohtajapalvelut – Guiding and tour leading services – Průvodcování

Kielet – Languages – Jazyky:

 • Suomi / Finnish / Finsky
 • Englanti / English / Anglicky
 • Tšekki / Czech / Česky
 • Saksa / German / Německy

Palvelut – Services – Služby:

 • Helsinki-opastukset / Guiding in Helsinki and its surroundings / Průvodcovské služby v Helsinkách a okolí
 • Suomenlinna-opastukset / Guiding in Sea Fortress Suomenlinna / Prohlídky v mořské pevnosti Suomenlinně
 • Vallisaari-opastukset / Guiding in Vallisaari island / Prohlídky na ostrově Vallisaari
 • Opastukset saaristoristeilyillä / Guiding in archipelago cruises / Průvodcování na lod’i v souostroví Helsinek
 • Opastukset retkillä Helsingin lähialueille, mm. Porvooseen ja Tuusulanjärvelle / Guiding in tours from Helsinki to Porvoo and Tuusulanjärvi / Prohlídky ve městě Porvoo a v regionu Tuusulanjärvi
 • Opastukset Prahassa ja Tšekissä / Guiding in Prague and Czech Republic / Průvodcovské služby pro Finy v České Republice
 • Matkanjohtajuudet Suomessa, Tšekissä, Slovakiassa, Saksassa, Itävallassa, Puolassa ja Islannissa / Tour leading services in Finland, Czech Republic, Slovakia, Germany, Austria, Poland and Iceland / Služby vedoucí skupiny ve Finsku, v Česku, na Slovensku, v Rakousku, v Polsku a na Islandu

Kuva: Sirpa Seppälä