Käännöstyöt ja kielentarkastus – Translation and proofreading – Překlady a korektury

Kieliparit – Languages – Jazykové kombinace:

 • englanti-suomi-englanti / English-Finnish-English / angličtina-finština-angličtina
 • tšekki-suomi-tšekki / Czech-Finnish-Czech / čeština-finština-čeština
 • slovakki-suomi / Slovak – Finnish / slovenština-finština / slovenčina-finčina
 • saksa-suomi / German-Finnish / němčina-finština
 • tšekki-englanti-tšekki / Czech-English-Czech / čeština-angličtina-čeština

Palvelut – Services – Služby:

 • Yleistekstit / General texts / Obecné texty
 • Verkkosivut / Web sites / Webové stránky
 • Markkinointitekstit / Marketing / Marketingové texty
 • Käyttöohjeet ja muut tekniset käännökset / Manuals and other technical texts / Manualy a další technické texty
 • Juridiset tekstit / Juridical texts / Juridické texty
 • Kielentarkastus suomi ja englanti / Proofreading Finnish and English / Korektury Finština a Angličtina
 • HUOM!!! EI AUKTORISOITUJA KÄÄNNÖKSIÄ / NO AUTHORIZED TRANSLATIONS / NEPOSKYTUJEME SOUDNÍ PŘEKLADY!!!

Kuva: Sirpa Seppälä